איזו נקיות!!!! • נכנסתי עכשיו לאתר ההתרמה בשביל הסקרנות לראות מה מתקדם, והופ' קופצת הודעה תרמתם מספיק כסף לשלב הנוכחי ולעת עתה אין צורך!!!!
  איזו נקיות שלא תאמן זה היה יכול להיות מקפצה של נטפרי לגרוף כספים רבים ויושר ועדיין מה שלא צריך מאה אחוז לא מבקשים
  לא יאומן!!! אשרינו שאלו מנהלינו ומפתחינו!!! • @aiib אמר באיזו נקיות!!!!:

  נכנסתי עכשיו לאתר ההתרמה בשביל הסקרנות לראות מה מתקדם, והופ' קופצת הודעה תרמתם מספיק כסף לשלב הנוכחי ולעת עתה אין צורך!!!!
  איזו נקיות שלא תאמן זה היה יכול להיות מקפצה של נטפרי לגרוף כספים רבים ויושר ועדיין מה שלא צריך מאה אחוז לא מבקשים
  לא יאומן!!! אשרינו שאלו מנהלינו ומפתחינו!!!

  גם אני מצטרף להנל


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: