קו חדש ואיכותי בנושאי טכנולוגיה - בעקבות מכתב הרב קורח • בימים אלו הוקם קו מיוחד ''עורי תימן'' לחיזוק וביצור חומות הדת, בראשותם של מרנן ורבנן גדולי ומאורי יהדות תימן שליט"א בהכוונת וסיוע ועידת הרבנים לביצור חומות הדת.

  הקו הוקם עקב מכתבו המיוחד של זקן רבני תימן הגאון הגדול רבי שלמה (ב''ר יחיא ונעמי) קורח שליט"א, אשר נכתב ממיטת חוליו לקראת הימים הנוראים, אשר בו הוא קורא בקריאה נרגשת לכלל הציבור, בפרוש הימים הנוראים הבעל"ט, להתחזק למענו למען הכלל, ולהתנזר מכל מיני טכנולוגיות שונים אשר ההשתמשות בהם גובלת באיסורי תורה חמורים, ואף דברים אלו היו סיבת החורבן הרוחני שחוותה יהדות תימן בעלייתה ארצה.

  במערכת יהיה ניתן להאזין לדברות קודשם של גדולי רבני תימן שליט"א, וכן לדבריהם של גדולי הרבנים והמחנכים בעניינים אלו.

  בשלוחה 2 יש הקלטות של מכתבים ממרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי שליט''א והקלטות מרבנים נוספים.
  ניתן לקבל קבלות חיזוק בנושא בשלוחה 8 ולהשאיר שם לברכה אצל גדולי ישראל.

  המערכת בשלבי הקמה ובעז''ה בקרוב יעלו עוד חומרים מועילים.
  המספר הישיר של המערכת הוא – 03-30-77-858

  הקו פונה לכלל העדות והחוגים לא רק לתימנים...

  0_1536475523138_עורי תימן.jpg

  0_1536475530880_מכתב תודה לדפוס.jpg


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: