סים של נטפרי ב019 כולל שיחות והודעות?


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: