סים של נטפרי ב019 כולל שיחות והודעות?


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: