לאחרונה אני חווה איטיות בגלישה - קשור לנטפרי או ל019?


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: