שאלה על קובץ הרצה לשורת הפקודה נגד ניתוקים


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: