שאלה על קובץ הרצה לשורת הפקודה נגד ניתוקים


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: