האם התקלה ב019 נפתרה?


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: