הגבלת RDP גם בהגדרות סינון אישיות.


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: