מישהו יכול להעלות לפה את התעודה אבטחה הידנית


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: