מהירות איטית ב019  • @reuvenReuven
    השם ישמרינו....
    תשמע פעם אחד ולתמיד מה שמציעים לך כל אלו שכבר עברו את הזוועה הזו ב019 ותעבור חברה.
    רק תזכור לעדכן איך המהירות השתפר פלאים..


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: