MAC • האם יש פתרון למחשב MAC שיתחבר לנטפרי ושיהיה חסום לכל חיבור אחר?
  במילים אחרות- אפשר להתחבר בחיבור VPN ולהתקין את ווייפרי על מחשב MAC? • @tan
  לא ניתן להתקין וייפרי על מערכת mac. • מה שאני עשיתי במחשב מק, שחיברתי חוטית את האינטרנט לנתב שמריץ נטפרי. וחסמתי את הוואפי על ידי סיסמת מנהל.
  במקרה הפוך שאתה רוצה לגלוש על רשת אחרת עם VPN שיבשתי את הגדרות הIP של האינטרט. וחסמתי שינוי הגדרות שלא ניתן לשנות רק על ידי מנהל. ואז רק כאשר הVPN מחובר יש אינטרנט.

  הבעיה הקשה בכל החסימות האלה. שלא ניתן לעשות פעולות מנהל בלעדי מחזיק הסיסמה. ואז זה אומר שמחזיק הסיסמה נגיש וזה בעיה...


התחבר כדי לפרסם תגובה