מה "לדוגמא" נכלל ב"דעות חיצוניות" בנטפרי


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: