שלם עבור משתמש אחר  • @administrators כשיש בחשבון כמה חיבורים והתשלומים מתבצעת מחשבונות אחרים, לדוגמא חשבון שיש בו 5 חיבורים ו 5 אנשים אחרים משלמים עבור זה דרך חשבונם (כל אחד משלם לחיבור מסוים).
    במידה וא' מהם מפסיק לשלם, האם המערכת תזהה לנתק רק אותו חיבור, או שהחשבון שבו הם משויכים יכנס למינוס וינותקו כל החיבורים ?


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: