כתובת מייל בפרופיל - הצגה/אי הצגה.  • אם מעונינים שכתובת המייל תהיה מוצגת בפרופיל, מסמנים בהגדרות האישיות את המשבצת 'פרסם את כתובת האימייל שלי'

    0_1545136350599_פרסם כתובת המייל.jpg

    ואם לא רוצים שהיא תהיה מוצגת, מבטלים את הסימון בשורה הזאת
    והכתובת תמשיך להיות מוצגת אבל רק לניק עצמו בלבד ולא לשאר הצופים ויהיה לכם סימן כזה 0_1545135396296_אייקון של עין.jpg שזה אומר שרק אתם רואים את המייל שלכם ולא אחרים.


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: