פיתוח שבב חומרה • @Uria53 קשה לדון על הצעה טכנית בצורה כזו. צריך לדון על זה בצורה מקצועית.
  דהיינו כמו בנושאי אבטחה צריך לדעת מה ה-threat model (לפי גוגל זה אמור להתרגם כ"מודל איום", לא יודע), ואיך אתה מציע לפתור. לדעת כמה מהחברים פה, אנחנו לא אמורים לדון ב-threat model בפומבי, אז זה גורם קצת קושי.
  לגבי הפתרון שאתה מציע, קל להגיד "רכיב חומרה" אבל לפעמים "the devil is in the details" - הקושי נמצא בפרטים הקטנים, ו"רכיב חומרה" הוא מושג מאוד מעורפל. וגם מה יעשה הרכיב הזאת - אבל הפרטים הקטנים, כי לפעמים בלי ליכנס לפרטים קטנים לא שמים לב שזה לא ישים.
  עד שיש הצעה ברורה בדרך הנ"ל, כל הדו-שיח לא שווה. • @Uria53
  אני חושב שאתה כותב רעינות חזק מאד, לדעתי הניסוח, אם הניסוח בהודעה הראשונה היה יותר בבחינת "דברי חכמים בנחת נשמעים" הרעיון היה זוכה לעידוד גדול יותר פה מהציבור (בקיצור תשמיט שם שורה שתיים שתמקיפים) ואכמ"ל..... • @yzahn ההיפך יבואו המבינים ויגידו כל אחד את החלק שלו וידונו ביחד
  עיין ערך הקמת נטפרי בפורום פרוג
  כן הוא חושב על משהו אתה מציע דגם ואחר יוסיף עוד פרטים
  למה עד שאין משהו ברור
  חושבים ביחד • @יעקב-ישראל אמר בפיתוח שבב חומרה:

  עיין ערך הקמת נטפרי בפורום פרוג

  קצת לא דומה... לפחות בעיני. הרעיון של נטפרי מבחינה טכנית לא היה רעיון חדש ומעורפל היה ברור מה המטרה ואיך עושים את זה ואיזה צורך יש לזה. כבר היו פתרונות בשוק שכבר עבדו על אותו בסיס. היה צריך לדון על הפרטים רק מבחינה מעשית, איך ליישם. כאן לא ברור לי שיש בזה בכלל רווח, מה הרווח, ואם זה בר ביצוע. בינתיים אין תגובה מאיש טכני שמתחבר לרעיון... כדי שמישהו יתחבר לרעיון עד כדי דיון עליו צריך שהרעיון ישב על בסיס מוצקה יותר. • @yzahn ייתכן שאתה צודק אבל בא נחכה לראות אולי מישהו מכיר • @יעקב-ישראל לא בדיוק, כי זה כמו שאני יעלה רעיון פצצה 'רעיון אדיר למנוע גלישה לא מסוננת'.
  זה אכן רעיון אדיר, אבל זה בלון נפוח בלי אויר, כי לא הצעתי איך עושים את זה.
  אני לא אומר שזה דומה למה ש @Uria53 הציע, כי אני לא מבין ברכיבים ושבבים, אבל מה שאפשר להבין מהמנהלים שהגיבו כאן, נראה שזה הכיוון. • @סופר אם התגובה היתה לא אפשרי טכנית אזי היית צודק
  אבל התגובה הייתה לצערי שונה • @יעקב-ישראל התגובה היתה: זרקת לאויר רעיון תיאורטי בלי שום דרך ביצוע או כיוון כלשה.
  וזה בדיוק מה שהסברתי. • @סופר דיברתי על סוף התגובה
  ועל תגובת @magicode • אין פה דיון כי אין פה הצעה,
  תסביר על איזה "רכיב חומרה" אתה מדבר, מה הוא עושה, איך עושים שלא יוכלו לחבר רכיב אחר,
  סתם לכתוב "רכיב חומרה" ולהציע כרעיון זה כלום,

  לי יש הצעה טובה יותר לעשות אינטרנט לא ניתן לפריצה, מעניין למה לא מקבלים את הרעיון שלי, • @Uria53
  אני כותב את הדברים הבאים, על דעת עצמי ללא קשר לנטפרי, ודווקא מתוך הערכה לידע שלך שמבצבץ בין השורות (כאן ובפוסטים אחרים)

  אם מישהו אחר, היה מעלה את הרעיון מלמעלה, (וסליחה מכל האחרים כעת 🙂 ) היו כנראה לוקחים את זה יותר בסלחנות.
  אבל כשאתה, שכותב רהוט, ומסביר כמה אתה יודע איך הדברים עובדים מתחת למכסה המנוע (וניכרים דברי אמת שאתה אכן מבין ויודע), ממך כנראה מצפים ליותר ולא סתם לאמירה "בא נפתח רכיב חומרה".
  ואני לא מזלזל ח"ו ברעיון. מאד ייתכן שבעוד כמה שנים זה יהיה מובנה במחשבים. לך תדע.
  רק שכשמישהו ברמה שלך מביא כזה רעיון, מצפים לשמוע ממנו לפחות על כיוון. וזה לא היה כאן.
  הרי לאן שלא נלך, זה יברח. 😞
  אם זה יהיה כרטיס רשת מיוחד, לא תוכל לאכוף שאין עוד כרטיס אחר בסביבה.
  ואם זה רכיב שיושב על המעבד / ביוס - לך תפתח אותו ותברח מכל באג אפשרי.
  ועוד לא דיברנו על זה שכמעט בלתי אפשרי, במיוחד בניידים, להוסיף רכיב חומרה בלי לפגוע באחריות..
  ועל בעיות דרייברים ומה לא 😞

  האמת שפעם שמעתי על רעיון שאולי וויפרי תצרוב את עצמה בקושחה של הביוס (ואז עדיין זו תוכנה, אבל שיושבת במקום רחוק יותר וקשה יותר לשינוי) - וזה אולי רעיון יותר ישים בשלב ראשון.

  בכל מקרה, אתה מוזמן להביא את הכישרון שיש לך, ולהציע דברים אופרטיביים. ואולי ביחד כולנו נמצא משהו.

  אני מסכים שכתבת את זה ברעיונות ולא כתוב גדר שצריך דברים מעשיים. אבל לפחות שיהיה כיון ולא חלום (אכן נטפרי בעבר גם הייתה חלום שאף אחד לא האמין שיקרה. והנה הנס קרה )

  בכל מקרה, חזק ואמץ!
  לך בכוחך זה והושעת את ישראל. רק תן כיוון יותר אופרטיבי 🙂 • @957 מה שאתה לא מבין, זה מה שמסבירים לכם כבר עשרות פעמים לאחרונה בפורום.
  חבורת הבטלנים שכמוכם המכונים מנהלי נטפרי.
  במקום לדאוג לטהרת ישראל אתם חסרי אחריות, אתם לא מבצעים דברים נצרכים רק בגלל שאתם עצלנים!
  באמת, אתם כל כך קשי הבנה?
  כמה ניקים אלמוניים נוספים יצטרכו להקיז מדמם בשביל לשמור עליכם??? הם שורפים על זה זמן! תתחשבו!

  נראה לי שאני עובר לנטספארק!

  ... • @יעקב-ישראל אמר בפיתוח שבב חומרה:

  @סופר אם התגובה היתה לא אפשרי טכנית אזי היית צודק
  אבל התגובה הייתה לצערי שונה

  לא עלה פה רעיון ולכן לא ניתן לדון עליו טכנית,
  עלו פה מילים כלליות,
  כשיבוא פה רעיון אמיתי תהיה בטוח שידונו עליו. • כולם כאן מקיזים דם
  אולי אפשר לעשות את זה בצורה יותר עיניינית ופחות תוקפנית? • @יעקב-ישראל אמר בפיתוח שבב חומרה:

  ועל תגובת @magicode

  אני לא חושב שזה נכתב בציניות, אני לקחתי את זה דווקא מאוד ברצינות. • @957 עשיתי קצת חיפוש בבקשה
  Element Management System
  רוב המידע עדיין לא נפתח בנטפרי
  ואולי לא כ"כ הבנתי מה זה
  אבל אם הבנתי זה מה שמחפשים • @yzahn מחפש צבת או מברג לצורך רצינות העניין ? • @יעקב-ישראל
  זה בדיוק מה שנעשה, הרבה מילים בלי משמעות אמיתית.
  ולמי שלא מספיק מבין נראה שיש פה רעיון רציני עם הרבה מילים מקצועיות ואפילו באנגלית, • @957 לא הבנתי • @יעקב-ישראל
  אתה כנראה לא מתמצא בפיתוח תוכנה, חומרה, מחשבים, ומערכות חסימה.
  בכל מקרה אין פה רעיון שניתן לדון אודותיו,


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: