הצעה: שיהיה אפשרות להגדיר שלא יופנה אלי אקספרס דרך magicode


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: