האם X2ONE החלו להחליף את האייפי בכל חיבור מחדש?


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: