גיבוי לDROPBOX או לONEDRIVE ע"י תוכנת GOODSYNC


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: