גיבוי לDROPBOX או לONEDRIVE ע"י תוכנת GOODSYNC • מוזר, כי נראה שלפחות פעם היה כוונה לתמוך בזה, כי הם נותנים קובץ "C:\Program Files\Siber Systems\GoodSync\goodsync.adm" שהוא תבנית עבור פליסות group policy ואחד מהפוליסות נקרא SSLCustomRootCANames. נסיתי להגדיר אותו ועוד לא הצלחתי. • @yzahn אמר בגיבוי לDROPBOX או לONEDRIVE ע"י תוכנת GOODSYNC:

  מוזר, כי נראה שלפחות פעם היה כוונה לתמוך בזה, כי הם נותנים קובץ "C:\Program Files\Siber Systems\GoodSync\goodsync.adm" שהוא תבנית עבור פליסות group policy ואחד מהפוליסות נקרא SSLCustomRootCANames. נסיתי להגדיר אותו ועוד לא הצלחתי.

  יפה מאוד!
  אבל אני סבור שזה שריד למשימה תיאורטית שלא יצאה לפועל בכלל. • @shraga - תודה על תיקון הלשון (זה טעות רגיל אצלי - למה בתוך שיחה ובלימוד תמיד אומרים "זאת אומרת"??)

  @נטפריס, @yzahn - תודה רבה על בירור הענין וכל העבודה!

  יש לי כבר מהלך עבודה על התוכנה הזאת ויהיה מאוד טוב ועוזר אם נצליח לעשות שגיבוי זה יעבוד

  שוב תודה לכולכם! • איפה האקרים של הפרום שצריך אותם???

  אתם לא מכרים כלים? כמו זה למשל?
  http://www.angusj.com/resourcehacker/

  או לפתוח את הבינארי ולחפש את התעודה של גוגל ב
  https://mh-nexus.de/en/hxd/ • מי אני הקטן שיכניס ראשי בין שני הרים...
  אבל אולי...
  0_1547158162157_790eb63f-c900-46fe-aee3-fbe8bdaea123-image.png • @magicode אמר בגיבוי לDROPBOX או לONEDRIVE ע"י תוכנת GOODSYNC:

  אתם לא מכרים כלים? כמו זה למשל?
  http://www.angusj.com/resourcehacker/

  @shraga אמר בגיבוי לDROPBOX או לONEDRIVE ע"י תוכנת GOODSYNC:

  מי אני הקטן שיכניס ראשי בין שני הרים...
  אבל אולי...

  לא עוזר

  או לפתוח את הבינארי ולחפש את התעודה של גוגל ב
  https://mh-nexus.de/en/hxd/

  זה בתוכנית • @magicode

  אני לא יודע אם זה יקדם למציאת פיתרון,
  אבל מבחינת נטפרי, בהקלטה רואים שגיאה שונה משגיאה הרגילה כשיש בעיה בתעודה. • @shraga
  זה לא משנה. כל תוכנה מתנהגת אחרת. יש תוכנות שמחזירות שגיאה ויש תוכנות שמנתקות חיבור. • שלום, רציתי פשוט להעלות את זה שוב, אולי מישהו יכול למצוא פתרון לזה...
  @yzahn - האם נסית כבר לפתוח את הבינארי לחפש את התעודה?
  או אולי צריכים לוותר על הענין...

  בתודה מראש • @DMD בטח נסיתי...
  מצאתי את התעודות וניסיתי להוסיף תעודה של נטפרי בלי הצלחה. אני אנסה שוב בל״נ, אולי אצליח. • @yzahn - תודה רבה על המאמץ!
  שיהיה בהצלחה! • לא הצלחתי, בשלב זה אני מרים ידיים... 😞
  אני מאמין שיש אפשרות מובנית רק שאני לא יודע איך להגיע אליו. לא יכול להיות שבסביבות enterprise לא יעבוד goodsync.

  אולי מישהו שמכיר קצת יכול לעזור? ( @נטפריס @magicode )
  אחרי שאני מנסה להטמיע את התעודה, מתקבל שגיאה כזאת:

  2019-02-27 18:17:18 3a24 Browse Progress: SSL: Cannot load trusted root certificates from 'embedded_cacert': 
  error:0D07209B:asn1 encoding routines:ASN1_get_object:too long[d07209b]
  error:0D068066:asn1 encoding routines:ASN1_CHECK_TLEN:bad object header[d068066]
  error:0D07803A:asn1 encoding routines:ASN1_ITEM_EX_D2I:nested asn1 error[d07803a] (Type=ASN1_PRINTABLE)
  error:0D08303A:asn1 encoding routines:ASN1_TEMPLATE_NOEXP_D2I:nested asn1 error[d08303a] (Field=value, Type=X509_NAME_ENTRY)
  error:0D08303A:asn1 encoding routines:ASN1_TEMPLATE_NOEXP_D2I:nested asn1 error[d08303a]
  error:0D08303A:asn1 encoding routines:ASN1_TEMPLATE_NOEXP_D2I:nested asn1 error[d08303a]
  error:0D08303A:asn1 encoding routines:ASN1_TEMPLATE_NOEXP_D2I:nested asn1 error[d08303a] (Field=issuer, Type=X509_CINF)
  error:0D08303A:asn1 encoding routines:ASN1_TEMPLATE_NOEXP_D2I:nested asn1 error[d08303a] (Field=cert_info, Type=X509)
  error:0907400D:PEM routines:PEM_X509_INFO_read_bio:ASN1 lib[907400d]
  error:0B084009:x509 certificate routines:X509_load_cert_crl_file:PEM lib[b084009]
  
  

  זה openssl v1.0.2h יכול להיות שיש משהו בתעודה של נטפרי שלא מתאים לגירסא זו של הספרייה? או שיש פורמטים שונים? • תראה איך נראים שאר התעודות שנמצאות שמה. • @yzahn אחרי ההודעה שלהם אני משוכנע שאתה טועה.
  ואם אתה שואל אותי, לסביבות אנטרפרייז יש פתרונות טובים יותר (דוגמת https://rclone.org/ ).
  הבנתי את זה מייד מהתגובה שלהם, וכנראה זה בדיוק הסיבה שהם לא עמלים לסדר זאת אלא עונים ש"הבעיה אצלך". • @magicode זה מקודד pem (רק בלי ה-BEGIN... ו-END...) בדיוק כמו של נטפרי.
  דוגמא:

  MIIGZjCCBE6gAwIBAgIPB35Sk3vgFeNX8GmMy+wMMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMHsx
  CzAJBgNVBAYTAkNPMUcwRQYDVQQKDD5Tb2NpZWRhZCBDYW1lcmFsIGRlIENlcnRp
  ZmljYWNpw7NuIERpZ2l0YWwgLSBDZXJ0aWPDoW1hcmEgUy5BLjEjMCEGA1UEAwwa
  QUMgUmHDrXogQ2VydGljw6FtYXJhIFMuQS4wHhcNMDYxMTI3MjA0NjI5WhcNMzAw
  NDAyMjE0MjAyWjB7MQswCQYDVQQGEwJDTzFHMEUGA1UECgw+U29jaWVkYWQgQ2Ft
  ZXJhbCBkZSBDZXJ0aWZpY2FjacOzbiBEaWdpdGFsIC0gQ2VydGljw6FtYXJhIFMu
  QS4xIzAhBgNVBAMMGkFDIFJhw616IENlcnRpY8OhbWFyYSBTLkEuMIICIjANBgkq
  hkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAq2uJo1PMSCMI+8PPUZYILrgIem08kBeG
  qentLhM0R7LQcNzJPNCNyu5LF6vQhbCnIwTLqKL85XXbQMpiiY9QngE9JlsYhBzL
  fDe3fezTf3MZsGqy2IiKLUV0qPezuMDU2s0iiXRNWhU5cxh0T7XrmafBHoi0wpOQ
  Y5fzp6cSsgkiBzPZkc0OnB8OIMfuuzONj8LSWKdf/WU34ojC2I+GdV75LaeHM/J4
  Ny+LvB2GNzmxlPLYvEqcgxhaBvzz1NS6jBUJJfD5to0EfhcSM2tXSExP2yYe68yQ
  54v5aHxwD6Mq0Do43zeX4lvegGHTgNiRg0JaTASJaBE8rF9ogEHMYELODVoqDA+b
  MMCm8Ibbq0nXl21Ii/kDwFJnmxL3wvIumGVC2daa49AZMQyth9VXAnow6IYm+48j
  ilSH5L887uvDdUhfHjlvgWJsxS3EF1QZtzeNnDeRyPYL1epjb4OsOMLzP96a++Ej
  YfDIJss2yKHzMI+ko6Kh3VOz3vCaMh+DkXkwwakfU5tTohVTP92dsxA7SH2JD/zt
  A/X7JWR1DhcZDY8AFmd5ekD8LVkH2ZD6mq093ICK5lw1omdMEWux+IBkAC1vImHF
  rEsm5VoQgpukg3s0956JkSCXjrdCx2bD0Omk1vUgjcTDlaxECp1bczwmPS9KvqfJ
  pxAe+59QafMCAwEAAaOB5jCB4zAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQE
  AwIBBjAdBgNVHQ4EFgQU0QnQ6dfOeXRU+Tows/RtLAMDG2gwgaAGA1UdIASBmDCB
  lTCBkgYEVR0gADCBiTArBggrBgEFBQcCARYfaHR0cDovL3d3dy5jZXJ0aWNhbWFy
  YS5jb20vZHBjLzBaBggrBgEFBQcCAjBOGkxMaW1pdGFjaW9uZXMgZGUgZ2FyYW50
  7WFzIGRlIGVzdGUgY2VydGlmaWNhZG8gc2UgcHVlZGVuIGVuY29udHJhciBlbiBs
  YSBEUEMuMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4ICAQBclLW4RZFNjmEfAygPU3zmpFmps4p6
  xbD/CHwso3EcIRNnoZUSQDWDg4902zNc8El2CoFS3UnUmjIz75uny3XlesuXEpBc
  unvFm9+7OSPI/5jOCk0iAUgHforA1SBClETvv3eiiWdIG0ADBaGJ7M9i4z0ldma/
  Jre7Ir5v/zlXdLp6yQGVwZVR6Kss+LGGIOk/yzVb0hfpKv6DExdA7ohiZVvVO2Dp
  ezy4ydV/NgIlqmjCMRW3MGXrfx1IebHPOeJCgBbT9ZMj/EyXyVo3bHwi2ErN0o42
  gzmRkBDI8ck1fj+404HGIGQatlDCIaR43NAvO2STdPCWkPHv+wlaNECW8DYSwaN0
  jJN+Qd53i+yG2dIPPy3RzECiiWZIHiCznCNZc6lEc7wkeZBWN7PGKX6jD/EpOe9+
  XCgycDWs2rjIdWb8m0w5R44bb5tNAlQiM+9hup4phO9OSzNHdpdqy35f/RWmnkJD
  W2ZaiogN9xa5P1FlK2Zqi9E4UqLWRhH6/JocdJ6PlwsCT2TG9WjTSy3/pDceiz+/
  RL5hRqGEPQgnTIEgd4kI6mdAXmwIUV80WoyWaM3X94nCHNMyAK9Sy9NgWyo6R35r
  MDOhYil/SrnhLecUIw4OGEfhefwVVdCx/CVxY3UzHCMrr1zZ7Ud3YA47Dx7SwNxk
  BYn8eNZcLCZDqQ==
  


 • @נטפריס אמר בגיבוי לDROPBOX או לONEDRIVE ע"י תוכנת GOODSYNC:

  ואם אתה שואל אותי, לסביבות אנטרפרייז יש פתרונות טובים יותר

  זה לא שהאנטפרייזים צריכים אותם אלא שהם צריכים את האנטרפרייזים... והם רוצים אותם https://www.siber.com/enterprise/goodsync • @yzahn
  יש רק תעודה אחת כזאת? • @magicode יש מלא. לא ספרתי, אבל מן הסתם כל ה-CA • אוקי. זה נראה שזה באותו מבנה כמו התעודה של נטפרי.
  אם אתה יכול תשתף אותנו איך אתה מטמיע את זה אולי נמצא שם איזה טעות בדרך. • @magicode אני פועל כאן כסומא בארובה...
  הבעיה שזה לא מוטמע בתוך התוכנה כקובץ טקסט, אלא כמערך של מחרוזות בגדלים משתנים, רובם (כולם חוץ מהשורה האחרונה של כל תעודה) בגודל 80 בייטים כל אחד, כל רשומה במערך מקבל שורה אחת (בד"כ 64 תווים) מתוך קובץ ה-PEM, והשאר מלא באפסים.
  התוכנה עוברת על הרשומות בלולאה ובונה קובץ cacerts בצורה דינאמית.
  בינתיים ניסיתי למצוא תעודה שהוא אותו מספר שורות ולהכניס את התעודה של נטפרי במקומו.
  יכול להיות שהבעיה היא שזה לא אותו מספר תווים בשורה האחרונה.


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: