האם כבר נמצאה שיטה למזג תעודת אבטחה באפליקציה באנדרואיד 7 ומעלה?


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: