נמצא דרך לבטל [חלקית] את הנעילה באנדרואיד ללא רוט!


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: