[באג] בהפניה מתצוגת עריכה לתצגות קריאה


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: