חוקים בעניני סינון  • @magicode אמר באין סינון לאתרים מאובטחים

    אם כבר אתה מדבר איתם.
    אז שיקדמו חוק הנגשת אתרים לחרדים. כמו שיש חוק הנגשת אתרים לבעלי מוגבלויות למרות שהם במספרים הרבה פחות מהחרדים.

    ועוד משהו בענין החוק, כמו שיש חוק לגבי עבודה שחייבים לתת לעובד זמן לאכול וזמן להתפלל כשזמן התפילה הינה באמצע עבודה.

    כמו"כ יהיה חוק לטובת העובד, שהמעביד יצטרך לשים סינון כבקשת העובד כשברוב המקרים זה כלל לא פוגע באיכות של העבודה - יש הרבה מקרים שאנשים מתמודדים עם זה, כשיש גם מקרים שאנשים עובדים בחברה ויש שמה סינון אלא שהמנהלים משנים את הסינון או מורידים את זה לגמרי, - מי שיכול לטפל בזה יבורך מן השמים.


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: