אין לי בכלל נקודות, הגיוני?


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: