סגור פניה הצעה! • לפעמים יש מלא פניות שפנינו ולא תמיד כולם זוכרים לסגור פניה ואחרי כמה ימים שוכחים מזה ואז מצטבר פניות של 10 15 20 אחרונות ולך תכנס לכל פניה ותלץ עליה "סגור פניה"
  הצעת חוק
  בדף הפניות הראשי להוסיף פקודה שתאפשר לבחור מספר פניות שעדין נצרכות או לא עם אפשרות לסמן אותם כעין "בחר הכל"
  ואז לסמן אותם או חלקם ולהוסיף פקודה שתעשה מחק מרובים וכדו' • כבר נכתב בעבר שלא צריכים לסגור הפניות • @יניב134 לאחר שעונים לך ממערכת הפניות הפניה נחשבת כסגורה
  האפשרות נועדה למקרים בהם אין לך כבר צורך בפניה וכדו'


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: