Bluestacks או תחליף • @משוש אמר בBluestacks או תחליף:

  @shukiha אמר בBluestacks או תחליף:

  @משוש אמר בBluestacks או תחליף:

  @shukiha אמר בBluestacks או תחליף:

  @משוש אמר בBluestacks או תחליף:

  @shukiha אמר בBluestacks או תחליף:

  או שיכול להיות בעיה אחרת שבגלל זה לא עובד לי האימולטורים
  דהיינו עולה אבל לא מצליח להתחבר לכלום

  התקנת את התוכנה?
  איפה יש בעיה באיזה שלב?

  התוכנה עולה ונפתחת והכל בסדר אבל שאני מנסה להתחבר לחשבון גוגל או לפתוח אפליקציות שהעלית בקובץ apk לא מצליח

  יש לך דפדפן שם?

  יש שם משהוא שנראה כמו דפדפן אבל כנראה שהוא חסום בנטפרי ואני מצליח רק להגיע לתוכנה של האתר וגם שם קופץ הודעה שיש בעיה
  ניסיתי להתקין דפדפן כרום וגם לא הצלחתי
  אגב הnox שהביא @נטפריס וה koplayr שהבאת זה נראה אותו תוכנה כמעט רק בשם שונה

  @shukiha תראה מה תיקנתי בהודעה

  אני רואה שלא הובנתי
  הבעיה שלי איך להוריד לסמארט פון (שזה הסרטון שהבאת)זה הבנתי הבעיה שאני לא מסמארטפון אלא מאימולטור ושם אני מצליח להכניס באף אחת מהדרכים שהוסברו פה את התעודת אבטחה של נטפרי • @shukiha אמר בBluestacks או תחליף:

  @משוש אמר בBluestacks או תחליף:

  @shukiha אמר בBluestacks או תחליף:

  @משוש אמר בBluestacks או תחליף:

  @shukiha אמר בBluestacks או תחליף:

  @משוש אמר בBluestacks או תחליף:

  @shukiha אמר בBluestacks או תחליף:

  או שיכול להיות בעיה אחרת שבגלל זה לא עובד לי האימולטורים
  דהיינו עולה אבל לא מצליח להתחבר לכלום

  התקנת את התוכנה?
  איפה יש בעיה באיזה שלב?

  התוכנה עולה ונפתחת והכל בסדר אבל שאני מנסה להתחבר לחשבון גוגל או לפתוח אפליקציות שהעלית בקובץ apk לא מצליח

  יש לך דפדפן שם?

  יש שם משהוא שנראה כמו דפדפן אבל כנראה שהוא חסום בנטפרי ואני מצליח רק להגיע לתוכנה של האתר וגם שם קופץ הודעה שיש בעיה
  ניסיתי להתקין דפדפן כרום וגם לא הצלחתי
  אגב הnox שהביא @נטפריס וה koplayr שהבאת זה נראה אותו תוכנה כמעט רק בשם שונה

  @shukiha תראה מה תיקנתי בהודעה

  אני רואה שלא הובנתי
  הבעיה שלי איך להוריד לסמארט פון (שזה הסרטון שהבאת)זה הבנתי הבעיה שאני לא מסמארטפון אלא מאימולטור ושם אני מצליח להכניס באף אחת מהדרכים שהוסברו פה את התעודת אבטחה של נטפרי

  כע גם אצלי זה היה כך אבל להיכנס דרך הדפדפן לאתר של נטפרי הוא כן נותן • @shukiha אמר בBluestacks או תחליף:

  @משוש אמר בBluestacks או תחליף:

  @shukiha אמר בBluestacks או תחליף:

  @משוש אמר בBluestacks או תחליף:

  @shukiha אמר בBluestacks או תחליף:

  @משוש אמר בBluestacks או תחליף:

  @shukiha אמר בBluestacks או תחליף:

  או שיכול להיות בעיה אחרת שבגלל זה לא עובד לי האימולטורים
  דהיינו עולה אבל לא מצליח להתחבר לכלום

  התקנת את התוכנה?
  איפה יש בעיה באיזה שלב?

  התוכנה עולה ונפתחת והכל בסדר אבל שאני מנסה להתחבר לחשבון גוגל או לפתוח אפליקציות שהעלית בקובץ apk לא מצליח

  יש לך דפדפן שם?

  יש שם משהוא שנראה כמו דפדפן אבל כנראה שהוא חסום בנטפרי ואני מצליח רק להגיע לתוכנה של האתר וגם שם קופץ הודעה שיש בעיה
  ניסיתי להתקין דפדפן כרום וגם לא הצלחתי
  אגב הnox שהביא @נטפריס וה koplayr שהבאת זה נראה אותו תוכנה כמעט רק בשם שונה

  @shukiha תראה מה תיקנתי בהודעה

  אני רואה שלא הובנתי
  הבעיה שלי איך להוריד לסמארט פון (שזה הסרטון שהבאת)זה הבנתי הבעיה שאני לא מסמארטפון אלא מאימולטור ושם אני מצליח להכניס באף אחת מהדרכים שהוסברו פה את התעודת אבטחה של נטפרי
  וכמו שצינתי אני לא מצליח להתחבר דרך האימולטור לא מייל לא וואצאפ וגם לא דפדפן • @shukiha אמר בBluestacks או תחליף:

  @shukiha אמר בBluestacks או תחליף:

  @משוש אמר בBluestacks או תחליף:

  @shukiha אמר בBluestacks או תחליף:

  @משוש אמר בBluestacks או תחליף:

  @shukiha אמר בBluestacks או תחליף:

  @משוש אמר בBluestacks או תחליף:

  @shukiha אמר בBluestacks או תחליף:

  או שיכול להיות בעיה אחרת שבגלל זה לא עובד לי האימולטורים
  דהיינו עולה אבל לא מצליח להתחבר לכלום

  התקנת את התוכנה?
  איפה יש בעיה באיזה שלב?

  התוכנה עולה ונפתחת והכל בסדר אבל שאני מנסה להתחבר לחשבון גוגל או לפתוח אפליקציות שהעלית בקובץ apk לא מצליח

  יש לך דפדפן שם?

  יש שם משהוא שנראה כמו דפדפן אבל כנראה שהוא חסום בנטפרי ואני מצליח רק להגיע לתוכנה של האתר וגם שם קופץ הודעה שיש בעיה
  ניסיתי להתקין דפדפן כרום וגם לא הצלחתי
  אגב הnox שהביא @נטפריס וה koplayr שהבאת זה נראה אותו תוכנה כמעט רק בשם שונה

  @shukiha תראה מה תיקנתי בהודעה

  אני רואה שלא הובנתי
  הבעיה שלי איך להוריד לסמארט פון (שזה הסרטון שהבאת)זה הבנתי הבעיה שאני לא מסמארטפון אלא מאימולטור ושם אני מצליח להכניס באף אחת מהדרכים שהוסברו פה את התעודת אבטחה של נטפרי
  וכמו שצינתי אני לא מצליח להתחבר דרך האימולטור לא מייל לא וואצאפ וגם לא דפדפן

  ? • 0_1549196479481_f4754f14-da8a-4194-a42d-efd002cbaf18-image.png
  זה מה שאני מקבל ולא מצליח לסגור את זה

  @משוש אמר בBluestacks או תחליף:

  @shukiha אמר בBluestacks או תחליף:

  @משוש אמר בBluestacks או תחליף:

  @shukiha אמר בBluestacks או תחליף:

  @משוש אמר בBluestacks או תחליף:

  @shukiha אמר בBluestacks או תחליף:

  @משוש אמר בBluestacks או תחליף:

  @shukiha אמר בBluestacks או תחליף:

  או שיכול להיות בעיה אחרת שבגלל זה לא עובד לי האימולטורים
  דהיינו עולה אבל לא מצליח להתחבר לכלום

  התקנת את התוכנה?
  איפה יש בעיה באיזה שלב?

  התוכנה עולה ונפתחת והכל בסדר אבל שאני מנסה להתחבר לחשבון גוגל או לפתוח אפליקציות שהעלית בקובץ apk לא מצליח

  יש לך דפדפן שם?

  יש שם משהוא שנראה כמו דפדפן אבל כנראה שהוא חסום בנטפרי ואני מצליח רק להגיע לתוכנה של האתר וגם שם קופץ הודעה שיש בעיה
  ניסיתי להתקין דפדפן כרום וגם לא הצלחתי
  אגב הnox שהביא @נטפריס וה koplayr שהבאת זה נראה אותו תוכנה כמעט רק בשם שונה

  @shukiha תראה מה תיקנתי בהודעה

  אני רואה שלא הובנתי
  הבעיה שלי איך להוריד לסמארט פון (שזה הסרטון שהבאת)זה הבנתי הבעיה שאני לא מסמארטפון אלא מאימולטור ושם אני מצליח להכניס באף אחת מהדרכים שהוסברו פה את התעודת אבטחה של נטפרי

  כע גם אצלי זה היה כך אבל להיכנס דרך הדפדפן לאתר של נטפרי הוא כן נותן • @shukiha אמר בBluestacks או תחליף:

  0_1549196479481_f4754f14-da8a-4194-a42d-efd002cbaf18-image.png
  זה מה שאני מקבל ולא מצליח לסגור את זה

  @משוש אמר בBluestacks או תחליף:

  @shukiha אמר בBluestacks או תחליף:

  @משוש אמר בBluestacks או תחליף:

  @shukiha אמר בBluestacks או תחליף:

  @משוש אמר בBluestacks או תחליף:

  @shukiha אמר בBluestacks או תחליף:

  @משוש אמר בBluestacks או תחליף:

  @shukiha אמר בBluestacks או תחליף:

  או שיכול להיות בעיה אחרת שבגלל זה לא עובד לי האימולטורים
  דהיינו עולה אבל לא מצליח להתחבר לכלום

  התקנת את התוכנה?
  איפה יש בעיה באיזה שלב?

  התוכנה עולה ונפתחת והכל בסדר אבל שאני מנסה להתחבר לחשבון גוגל או לפתוח אפליקציות שהעלית בקובץ apk לא מצליח

  יש לך דפדפן שם?

  יש שם משהוא שנראה כמו דפדפן אבל כנראה שהוא חסום בנטפרי ואני מצליח רק להגיע לתוכנה של האתר וגם שם קופץ הודעה שיש בעיה
  ניסיתי להתקין דפדפן כרום וגם לא הצלחתי
  אגב הnox שהביא @נטפריס וה koplayr שהבאת זה נראה אותו תוכנה כמעט רק בשם שונה

  @shukiha תראה מה תיקנתי בהודעה

  אני רואה שלא הובנתי
  הבעיה שלי איך להוריד לסמארט פון (שזה הסרטון שהבאת)זה הבנתי הבעיה שאני לא מסמארטפון אלא מאימולטור ושם אני מצליח להכניס באף אחת מהדרכים שהוסברו פה את התעודת אבטחה של נטפרי

  כע גם אצלי זה היה כך אבל להיכנס דרך הדפדפן לאתר של נטפרי הוא כן נותן

  יש לי פיתרון
  פשוט להוריד את הקובץ למחשב לא לתוכנה
  להיכנס ל ROOT EXPLORER ללחוץ על הפלוס למעלה ולבחור אכסון מקומי (לא יודע למה לא כתוב איחסון אבל לא משנה)
  להיכנס לתיקייה DOWNLOAD לגרור לשם את קובץ ה netfree-ca שהורדת
  יפתח כרטיסייה חדשה
  רד שוב לתיקיית DOWNLOAD וזה שם
  המשך לפי ההוראות בסירטון היוטיוב
  בהצלחה!!

  תעודת אבטחה להורדה http://netfree.link/netfree-ca.crt
  תעדכן אם זה הצליח לטובת כולם • @משוש לא מצאתי שם אופציה להגיע לתיקיה של אכסון במחשב • בסוף בס"ד הצלחתי נראה לי שזה היה כך פתחתי את האישורים ואז גררתי את התעודה ואז זה פתח את ה rot explorer ועדכן את התעודה כאילו זה בכרטיס אס די ואז בדרך הרגילה של התקנת אישורים מכרטיס אס די
  הרב @משוש תודה רבה על העזרה בלי להתיאש • מה עושים?0_1549360359520_לכידה.JPG • @אנוממי
  הורדת את ההתקנה מאתר התוכנות להורדה http://softwares.center/ ? • @957 כן מהאתר הזה • @אנוממי
  איזה גרסה הורדת משם ומי ספק האינטרנט שלך • @957 הורדתי את הגירסא 3 והספק הוט + ITC + סים כשר • @אנוממי
  גרסה 3 אמורה להתאים לכל הספקים בנטפרי (למעט 011) • אני בנתיים חשבתי שהסתדר אבל גם אחרי שניסיתי את כל האימולטורים שהביאו פה והצלחתי להתקין תעודה של נט פרי ושאני מנסה להתקין אפליקציות מנסה להתחבר ובסוף כותב אין חיבור יכול להיות שקשור לנטפרי?
  או למשהוא אחר
  הספק זה אר אל • @957 0_1549366974076_לכידה.JPG

  אז מה עושים? • @957
  גירסה 3 לא כוללת את סים כשר-פרטנר, סים כשר-ITC וכמובן לא את 011
  גירסה 4 לא כוללת את סים כשר-ITC וכמובן לא את 011 • @MacroShadow אמר בBluestacks או תחליף:

  @957
  גירסה 3 לא כוללת את סים כשר-פרטנר, סים כשר-ITC וכמובן לא את 011
  גירסה 4 לא כוללת את סים כשר-ITC וכמובן לא את 011

  מצטרף לביקוש.... • @MacroShadow אז איזה גירסא כן תומכת? • @אנוממי אין עדיין גירסה תומכת


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: