• ברו"ה כבר יש הרבה נושאים ב"נט-פרינדס", ויש 10 נושאים בעמוד הראשי.
    לדעתי הגיע הזמן להחיל לחלק בקטגוריות (כלי נטפרי, צורת הפעולה, מידע כללי ועוד).
    טכנית כל אחד יכול לעשות א"ז, אבל זה קצת דרסטי ואני חושב שזה שייך להנהלה.

    נ.ב. זה פשוט מדהים לראות איך כל יום מתווספים עוד חלקים!

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: