האם יש מישהו בבני ברק שמוכן להשאיל לי נטסטיק עם נטפרי לניסיון?


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: