• יש לי מדפסת רשת מקומית שאינה פועלת
    יש לו איי פי IP 10.0.0.2
    גם לא יכול להתחבר עם המחשב למדפסת דרך האיי - פי
    גם לשלוח צילומים מהמדפסת ישירות דרך הגדרות POP אינו פועלת, עד עכשיו פעלה ללא תקלות דרך רשתות ללא נט-פרי
    תודה רבה

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: