חברה !!! איך מתכוננים לראש השנה ??? • ישראל עם קדושים מתכוננים בדחילו ורחימו ליום הדין הגדול והנורא שמלך במשפט יעמיד ארץ וכל ברואי עולם עוברים לפניו כבני מרון
  בוא נשתף אחד את השני איך נכין תצמינו כראוי בוא נשמע דרכים של כל מיני יהודים איך להתקרב איליו יתברך ולנצל את הימים האחרונים של אלול ולהיכנס לשנה חדשה בטברה
  תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה • @מיציבושי מצמצמים שימוש מיותר בפורום..
  בהצלחה • @למדן-וידען ידוע המשל
  שהיה פעם אחד שרצה להבריח סחורה מהמכס ונסע עם הסחורה בסוס ועגלון
  ובעל הסחורה כבר רעד ופיחד מהמכס מהרגע שיצא לדרך כל הזמן חשב איך להחביא ולהסתיר את הסחורה שהמוכסים לא יראו
  כשהגיעו יותר קרוב התחיל כבר גם העגלון לפחד ולחשוב מה עושים ואיך עוברים את זה בשלום
  אבל הסוס אפילו כשהיו במכס ממש לא פחד ולא שם אל ליבו כלל
  כך גם יש אנשים שמיד בראש חודש אלול מיד מטכסים עצות איך לזכות בדין ותופסים כל מיני מצוות ומעשים טובים כמה שיותר הם כמו בעל הסחורה
  ויש כאלו שהם כמו העגלון שנזכרים רק שבוע לפני ראש השנה ואז מתחילים לפחד ומתחילים לאסוף סניגורים
  ויש כאלו מסכנים ש... כמו הסוס שלא שם אל ליבו את כל הענין כלל
  שנזכה לתשובה שלימה ולשנה טובה ומתוקה • This post is deleted!


 • @מיציבושי
  פורום 'איש את רעהו' בפרוג, יתאים יותר לאשכול כזה... • @ליכט יש מישהו שהנושא הזה לא מתאים לו כעת ? • @מיציבושי
  הנושא מתאים לכולם, אך לא כל הפלטפורמות מתאימים לנושא...
  ודי בהערה זו. • @ליכט תשמע אני ניגש לראש השנה
  ואחד מהדברים העיקרים שעל זה אני סומך שבס"ד אזכה בדין זה שעשיתי סינון נטפרי דייקא וד"ל
  לכן ראיתי לנכון לפתוח כאן את הנושא כי בכל מקום צריך לדרבן את הנושא ואם כאן הוא פורום פעיל
  אז למה לא בברכת שנה טובה ומתוקה


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: