למה אין לי נקודות אעפ ששילמתי תרומה?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: