המכירת ראוטר בתשלומים של 019 במחיר יותר גבוה מתשלום אחד לא מצאתי פוסק אחד שמתיר את זה


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: