איזה ספק נטפרי להתחבר? יש 3, מה הכי שווה?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: