עדכון !!! חבילת גלישה סלולרית 20 גיגה 019 עם סינון נטפרי ירדה ל 78 ש"ח

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: