וויז של הדרן יעבוד עם סים עם סינון נטפרי?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: