sms בנטפרי • כידוע נטפרי לא מאפשרת שליחת sms, ורציתי להבין מה טעם יש בדבר הרי גם כך על פי רוב הסים משמש לצרכי אינטרנט, ושם יש אפשרויות רבות ומגוונות לשליחת sms וכו', אם כן מה טעם לחסום את השירות הזה שיכול להקל על אנשים רבים • גם אני מצטרף. מתוך ידיעה אני כותב שיש שזקוקים למסרונים בגלל מקום עבודה כתחליף מינימלי לוואטספ והם משתמשים בנטפרי בשביל האינטרנט אבל הם חייבים סים נוסף לצורך מסרונים שבו הגלישה חסומה באמצעות הוראה לספק שלא לאפשר שירותי גלישה. אם יהיה אפשרות למסרונים לדעתי יהיה מזה רק תועלת כי מה הנזק שיכול להיות מזה ( הכל לדעתי כמובן) ובפרט שנטפרי כבר הניחה דריסת רגל בתחום של האנדרואיד הרי שהתועלת תהיה רבה יותר. נכון שבעבר היה צורך בלעשות בידול בין האינטרנט לשאר אמצעי התקשורת ולהפחית ככל הניתן את אמצעי התקשורת הבלתי הכרחיים מתוך רצון לתת פתח ומקום רק להכרחי ביותר (ואולי זה הסיבה שלא אפשרו מסרונים.. אינני יודע) אולם כיום בעידן הוואטספ חושבני שכדאי להציע את הדברים בפני ועדת הרבנים. • המקום הוא מרכז הפניות • @386 אמר בsms בנטפרי:

  ובפרט שנטפרי כבר הניחה דריסת רגל בתחום של האנדרואיד

  לדעתי זה סיבה דווקא לא לפתוח...

  גם אני בעד:

  חושבני שכדאי להציע את הדברים בפני ועדת הרבנים. • @100 אל תהיה בטוח שכשאדם קונה סים רגיל וחוסם את הגלישה הוא נאמן על עצמו שלא יפתח הוא או ילדיו בעת הצורך/הרצון את הגלישה ולהגיע לכל השפל והאפל חוץ מגולן טלקום אין סים עם מסרונים שאין לו גלישה לכן העדיפות היא שאם יש סים עם סינון אינטרנט שיהיה מסרונים שלא יצטרכו לרכוש עוד סים ללא סינון • @שלהבת-הקודש אמר בsms בנטפרי:

  @100 אל תהיה בטוח שכשאדם קונה סים רגיל וחוסם את הגלישה הוא נאמן על עצמו
  אני מדבר על סים של נטפרי • @סמי-כהן בסים של נטפרי אין מסרונים • @שלהבת-הקודש אמר בsms בנטפרי:

  אין

  ולכן המלצתי היא שנטפרי יעשו סים עם מסרונים למאן דבעי שלא יצטרכו סים רגיל ו....... • @סמי-כהן אמר בsms בנטפרי:

  אם כן מה טעם לחסום את השירות הזה שיכול להקל על אנשים רבים

  גם אני מעוניין בכך • @סמי-כהן הרי ידוע לך שנטפרי חסמו את זה בכוונה תחילה.
  אז למה שלא תשאל אותם האם הם יכולים לפתוח למשתמשים מיוחדים שזה נצרך עבורם • @לייבל זה לא קשור לנטפרי זה תלוי בספק. כשזה חסימה של אתר מסויים מי שחוסם זה נטפרי כי הספק מצידו מאפשר גלישה לכל מקום ולכן נטפרי יכולה להחריג. משא"כ במסרונים הספק לא נותן אפשרות לשליחת מסרונים ולא נטפרי חוסמת את המסרונים אלא חברת התקשורת כמובן שזה נעשה מחמת התנאים שנטפרי התנו איתם אבל בכל מקרה זה לא בשליטת נטפרי להחריג. • @386 אמר בsms בנטפרי:

  כמובן שזה נעשה מחמת התנאים שנטפרי התנו איתם אבל בכל מקרה זה לא בשליטת נטפרי להחריג.

  אם נטפרי התנו איתם כך, הם גם יכולים להתנות איתם אחרת
  זה דבר שנתון להחלטתם • @מעמד אמר בsms בנטפרי:

  @386 אמר בsms בנטפרי:

  כמובן שזה נעשה מחמת התנאים שנטפרי התנו איתם אבל בכל מקרה זה לא בשליטת נטפרי להחריג.

  אם נטפרי התנו איתם כך, הם גם יכולים להתנות איתם אחרת
  זה דבר שנתון להחלטתם

  כמובן שזה באתי לומר • @לייבל כמובן שלא הגבתי לך על למי שאמר

  @386 אמר בsms בנטפרי:

  @לייבל זה לא קשור לנטפרי זה תלוי בספק. • @מעמד התכוונתי שמכיון שהספק מספק סימים עם חבילת גלישה מסויימת לכל לקוחות נטפרי גם אם תאורטית נטפרי יכולים לומר לספק שללקוח פלוני תעשה גלישה עם סים עם מסרונים זה לא מעשי מבחינה פרקטית כי החברות עושים מספר חבילות לכולם ולא עושים חבילות מותאאמות אישית ללקוחות תחשוב על זה שכל פקיד יתחיל לעשות סימים עם מסרונים ללקוחות שיתעקשו וכו' • This post is deleted!


 • למען האמת לי יש מסרונים ואף ווטסאפ האדום כי אני מחובר לנטפרי דרך הדרן וזה פתרון טוב גם לנטפרי באנדרואיד • @שלהבת-הקודש רק לפעמים יש להם תקלות להדרן • @שלהבת-הקודש איזה סוג של "תקלות"? • @לייבל אמר בsms בנטפרי:

  אז למה שלא תשאל אותם האם הם יכולים לפתוח למשתמשים מיוחדים שזה נצרך עבורם

  אני מדבר על המדיניות האם יש בזה ענין הרי באינטרנט יש אפשרות למשלוח sms אז למה לחסום את הסים


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: