יש דרך לשלוח לבדיקה מילה שנראית בטעות כבעייתית


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: