האם שולחן עבודה מרוחק בGOOGLE עובד בנטפרי ?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: