האם אפשר להכניס את האפליקציה me app המזהה מספרים למחשב נטפרי?


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: