לא מצליח להכניס את תעודת האבטחה (יש רוט)לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: