הצטרפות לנטפרי - שלב בעשיית התשובה של אלול  • כך נכתב בעלון 'אז נדברו' פרשת שופטים
    4958fadc-ceef-465a-9818-757e88b5d504-image.png
    אשריכם נטפרי שאתם מהווים סמל של חזרה בתשובה !


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: