אם התוכנה של נטפרי מוריד אחריות


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: