הגדרת פרופיל זמני לחיבור • ברשימה של חיבורי אינטרנט המשוייכים להגדרות ניתן להגדיר פרופיל קבוע וגם פרופיל זמני, שמתי לב שבפרופיל הקבוע מופיע רשימה של פרופילי הפעלה של פרופילי סינון ובפרופי הזמני מופיע רשימה פרופילי סינון.
  @magicode האם זה במכוון ? • @שלו
  הרעיון של פרופיל הפעלה הוא להגדיר באיזה שעות יופעל פרופיל הסינון.
  הרעיון של פרופיל זמני הוא לקבוע איזה פרופיל סינון יופעל בשעות הקרובות.
  מה שייך לקבוע פרופיל הפעלה זמני ? • @ליכט אם אני רוצה שבשעות הקרובות יופעל פרופיל אחר עם הגדרות של ימים/שעות אחרות, וכעבור הזמן שהוגדר ההגדרות יוחזרו אוטומטית לפרופיל הקבוע עם השעות שלו.
  האם אני טועה במשהו ? • @שלו
  פרופילי ההפעלה בנויים על ימים, הפרופיל הזמני בנוי על שעות, ולכן זה לא כ"כ מסתבר שמישהו יגדיר למשך שעות פרופיל שיופעל לפי ימים...
  אמנם אפשר להגדיר בפרופיל הזמני סך גדול של שעות שזה למעשה ימים, אבל כנראה לא זה היה כוונת המכוון.
  או שנמתין לתשובת המכוון עצמו.... @magicode • אסביר את עצמי מה רציתי לעשות
  מישהו ביקש ממני לעזור לו להפעיל למשך כמה ימים פרופיל יותר פתוח כשזה יהיה מגודר לפי שעות, וכעבור אותם הימים זה יוחזר אוטומטית לפרופיל שקיים לו כעת.
  @magicode אם משנים שהפרופיל הזמני יקח את ההגדרות של פרופילי ההפעלה, אז הלקוח יוכל להשתמש עם זה, בין במצבו הנוכחי ובין במצב שהעליתי.


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: