גיבוי ל DRIVE או ל DROPBOX או ל ONEDRIVE ע"י תוכנת GOODSYNC


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: