האם נטפרי יכול לחסום אתרי קניות שמוכרים מוצרים מזוייפיםלנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: