תיקון שגיאת דפים עם יותר מדי קריאות למשתנים הגוזלים משאבים בויקי


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: