וי פי אן אם אפשרות להסרה רק על ידי קוד


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: