למה דף התמיכה (1.2.3.4) קופץ לי כל הפעלה של המחשב ?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: