האם יש עדכונים בגישה העקרונית / המעשית של נטפרי לפרסום בFB?  • תגובה: פלטפורמת הפרסום בפייסבוק
    לאור הדיון הארוך והטיעונים המנומקים בדיון הנ"ל, והזמן שחלף מאז
    נשמח להתעדכן האם נעשתה חשיבה נוספת או אפילו צעדים מעשיים בכיוון, היות וכפי שמתואר שם זה כלי נצרך ושימושי מאוד מאוד "לצרכי פרנסה"


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: