חיבור לנטפרי דרך שרת פרוקסי בלינוקס • מתכנתים שעובדים על לינוקס וצריכים להתחבר לשרת מרוחק דרך vpn, לא יכולים להתחבר לסינון של נטפרי - שגם הוא משתמש ב-vpn.
  אם תהיה אפשרות להתחבר לנטפרי דרך שרת proxy, זה יאפשר סינון גם במקרים כאלה. • קיימת אפשרות כזה • @Chocolate אמר בחיבור לנטפרי דרך שרת פרוקסי בלינוקס:

  קיימת אפשרות כזה

  אפשרות זו לא מוכרת לי (זה לא אומר שזה לא קיים) אבל גם אם שני החיבורים יהיו VPN אפשר לפצל את התקשורת שהתקשורת למשאבים שנגישים רק דרך ה-VPN של העבודה ינותבו דרך שם וכל שאר הגלישה ינותב דרך ה-VPN של נטפרי.
  עיין כאן


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: